Vladimir Cvetković’s book is out in print

Јустин Поповић: синтеза традиције и иновације (Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, 2021)

The book is freely available at: Cvetkovic - Justin Popovic. Sinteza tradicije i inovacije